en  bg

ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”, 21-22 ЮНИ, 2019 г.

Международната научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, се организира от Стопански факултет, Тракийски университет и се провежда на всеки две години.

Първата (2009 г.), Втората (2011 г.) и Третата (2013 г.) и Четвъртата (2017 г.) международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” посрещнаха над 390 участници от 13 държави (Австрия, Англия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Македония, Полша, Русия, САЩ, Турция, Чехия). Докладите бяха публикувани в “Trakia Journal of Sciences”.

Цел: изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-бизнес-държавно управление”.

Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво.

Основни тематични направления:
• Регионално развитие и публична администрация;
• Бизнес развитие и иновации;
• Икономика и управление на бизнеса;
• Социално-културни и спортни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите;
• Иновативни методи и средства за обучение в икономическото висше образование.

Официални езици:
български и английски

НОВО
Важни срокове:

• Подаване заявки за участие с резюмета на английски: 08.05.2019 г.
• Одобряване на участията: 10.05.2019 г.
• Такса за участие: 15.05.2019 г.
• Представяне на пълните доклади на английски: 21.06.2019 г.

Докладите ще се публикуват в “Trakia Journal of Sciences”. Изискванията за оформяне на резюметата и докладите са публикувани на сайта на списанието http://tru.uni-sz.bg/tsj/ и сайта на конференцията http://www.sf-conference.eu
Допуска се участие с не-повече от 2 доклада.

Място на провеждане:
Тракийски университет, Стопански факултет, гр. Стара Загора

Такси за участие:
Такса за първи доклад: 120 BGN. (включва: отпечатване на докладите, материали от конференцията, кафе-паузи и коктейл)
Такса за студенти и докторанти: 60 BGN.
Такса за втори доклад: 60 BGN.
Такса за участие без доклад: 60 BGN.
Срок за превод на таксите: 25.04.2019 г.

Банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД
Стара Загора, 6000
IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
BIC: UNCRBGSF

Основание за заплащане: такса конференция, две имена, организация.

За издаване на фактура за такса правоучастие са необходими следните данни:
Име на организацията, Адрес на организацията, БУЛСТАТ, Инд. по ЗДДС, МОЛ, Имена на подателя.
Формулярът за издаване на фактура попълнете след попълване на заявката за участие и го изпратете на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

Конференцията се провежда под патронажа на Областния управител на Област Стара Загора – г-жа Гергана Микова.

Организационен комитет на конференцията:
Почетен председател:
Проф. двмн Иван Въшин - Ректор на Тракийски университет
Председател:
Проф. д-р Надка Костадинова- Декан на Стопански факултет
Зам. председател:
Проф. дмн Веселин Видев - Зам.-декан по НМД на Стопански факултет

Членове:
• Проф. д-р Тодорка Атанасова
• Проф. д-р Румен Отузбиров
• Проф. д-р Юлияна Яркова
• Проф. д-р Георги Желязков
• Проф. д-р Галина Дякова
• Доц. д-р Блага Стойкова
• Доц. д-р Христо Момчилов
• Доц. д-р Таня Танева
• Доц. д-р Искра Ненчева
• Ст. експ. НМД Деница Маркова

Научен комитет на конференцията:
Председател:
Проф. дмн Веселин Видев- Зам.-декан по НМД на Стопански факултет
Членове:
• Проф. дин Алоис Хайзенхубер (ТУ, Мюнхен, Германия)
• Проф. д-р Хосе Луис Васкес (Университет Леон, Испания)
• Проф. дин Никола Вълчев (ИИИ на БАН, България)
• Проф. дин Иван Кънчев (УНСС, София, България)
• Проф. дин Йосиф Илиев (УНСС, София, България)
• Проф. дин Асен Конарев (УХТ, Пловдив, България)
• Проф. д-р Евгени Станимиров (ИУ, Варна, България)
• Проф. д-р Марияна Божинова (СА, Свищов, България)
• Доц. д-р Боряна Иванова (АУ, Пловдив, България)

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в научна конференция