en  bg

Програма

ПРОГРАМА Свалете като pdf файл

ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ“
21 юни 2019

Езици на документа: Български и английски