en  bg

1-ва международна конференция - Резюмета


РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ЕДИНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
СОЦИО-КУЛТУРНИ ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСА И ОБЩНОСТИТЕ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
БИЗНЕСЪТ И ВИСШЕТО ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
ЕЗИКЪТ В НАУЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
СЕСИЯ НА ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски