en  bg

3-ра международна конференция - Резюмета на доклади


 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС АНАЛИЗИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

СТУДЕНТСКА СЕСИЯ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски